Inspekcija pre isporuke (PSI)

Sledeće aktivnosti se realizuju u okviru usluga inspekcije pre otpreme (Pre-Shipment Inspection – PSI) za izvoz i uvoz:

  • Usklađenost fakture / sadržaja,
  • Verifikacija usaglašenosti proizvoda,
  • Kontrole količine i težine,
  • Kontrola označavanja i pakovanje, kao i vizuelna kontrola,
  • Nadzor nad aktivnostima kao što su utovar, istovar, skladištenje i transport,

Pojedinačne prijave za usluge inspekcije pre otpreme prihvataju se od kompanija iz različitih zemalja.

Inspekcija pre isporuke (PSI)

Inspekcija usaglašenosti sa specifikacijom naručioca od treće strane

Inspekcija usaglašenosti sa specifikacijama naručioca od treće strane je procena od treće strane robe koju je naručilac nabavio, kako bi se utvrdilo da li roba ispunjava zahteve ili ne.

Tokom obavljanja usluga, naše stručno osoblje, ukoliko je potrebno, nadzire inspekcije i ispitivanja utvrđena u specifikaciji.

AQRA TECHNIC d.o.o. posebno ističe dugogodišnje uspešno iskustvo i respektabilne reference naših stručnjaka u inspekciji i nadzoru mašina, instalacija, čeličnih i aluminijumskih konstrukcija, petrohemijskih postrojenja, skladišta i distributivnih postrojenja za gas, naftu i naftne derivate.

Inspekcija usaglašenosti sa specifikacijom naručioca od treće strane