AQRA TECHNIC d.o.o. je imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda, u skladu sa SRPS EN 1090-1, za konstrukcijske komponente čeličnih i aluminijumskih konstrukcija.

AQRA TECHNIC d.o.o. je imenovano telo sa identifikacionim brojem I 065 i navedeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede Republike Srbije Tehnis.