AQRA TECHNIC d.o.o.nastavlja sa unapeđenjem iskustva kroz saradnju sa Notifikacionim telima za sertifikaciju proizvoda iz inostranstva.

Industrije, čiji se proizvodi sertifikuju

 • Prehrambena industrija
 • Mašinska industrija
 • Elektronska industrija
 • Petrohemijska industrija
 • Industrija građevinskih materijala
 • Hemijska industrija
 • IT industrija

Sertifikati / Oznake

Sertifikati koji pripadaju različitim industrijskim granama unutar opsega aktivnosti sertifikacije proizvoda, u zavisnosti od sprovedenih sertifikacionih aktivnosti, su:

 • Sertifikat o usaglašenosti sa EN standardima
 • Sertifikat o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 • Sertifikat o usaglašenosti sa harmonizovanim dokumentima
 • SPICE sertifikat
 • Sertifikat o usaglašenosti sa uobičajenim kriterijumima
 • Sertifikat dobre proizvođačke prakse (GMP)
 • Sertifikat za pojedinačnu verifikaciju