AQRA TECHNIC d.o.o. realizuje obuke u oblasti industrije, ispitivanja i kalibracije.

Obuku provodi stručno specijalizovano osoblje sa odgovarajućim znanjem i praktičnim iskustvom u primeni standarda i predmetnih oblasti, tako da su treninzi izuzetno važni i korisni za polaznike koji će stečeno znanje primeniti u praksi.

Obuke se sprovode u sledeće 4 glavne grupe:

Obuke za sisteme menadžmenta

 • EN ISO 9001 – Sistemi upravljanja kvalitetom
 • EN ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine
 • EN ISO 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane
 • EN ISO 45001 – Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
 • ISO/IEC 27001 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija
 • EN ISO 13485 – Medicinski uređaji– Sistemi upravljanja kvalitetom
 • ISO 10002 – Sistem upravljanja zadovoljstvom korisnika
 • EN 50001 – Sistem upravljanja energijom
 • EN ISO 3834-2 – Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala – Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta
 • EN ISO 22301 – Bezbednost i otpornost – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja –  Zahtevi
 • ISO/IEC 20000-1 – Informacione tehnologije – Menadžment uslugama
 • ISO/IEC 14771 – Informacione tehnologije
 • MDR – Medical Device Regulation (Uredba za medicinske uređaje)
 • PED – Pressure Equipment Directive (Direktiva za opremu pod pritiskom)
 • CPR – Construction Product Regulation (Uredba o građevinskim proizvodima)

Obuke za sertifikaciju osoblja

 • Auditor za menadžment sisteme /Obuka za vodećeg auditora / test
 • Obuka za integrisani interni audit & / preduslovi za bezbednost hrane Program ispitivanja
 • Obuka za internog auditora integrisanih menadžment sistema / test
 • Obuka zavarivača

Obuke za kalibraciju

 • Opšta kalibracija
 • Kalibracija dužine
 • Električna kalibracija
 • Toplotna kalibracija
 • Kalibracija zapremine
 • Biomedicina
 • Kalibracija pritiska
 • Odstupanja tačnosti merenja

Obuke za ispitivanja metodama bez razaranja

 • Ispitivanje vrtložnim strujama (nivo 1-2-3)
 • Vizuelno ispitivanje (nivo 1-2-3)
 • Ispitivanje magnetskim česticama (nivo 1-2-3)
 • Radiografsko ispitivanje (nivo 1-2-3)
 • Ispitivanje tečnim penetrantima (nivo 1-2-3)
 • Ispitivanje ultrazvukom (nivo 1-2-3)

AQRA TECHNIC d.o.o. pomaže kompanijama da svojim zaposlenima obezbede znanje i samopouzdanje, koji su im potrebni za podizanje sigurnosti, produktivnosti, kulture i usaglašenosti. Naše inovativne metode obuke i nagrađivani kurs koriste se u vodećim proizvodnim kompanijama širom svijeta.

Potpuno osiguranje kvaliteta nije moguće bez obezbeđenja odgovarajućeg osoblja. AQRA TECHNIC d.o.o. pomaže kompanijama da procenjuju, nadgledaju i unapređuju veštine i performanse zaposlenih.

Nakon obuke koju sprovodi AQRA TECHNIC d.o.o., kompanije dobijaju lidere, čiji je skup veština veoma aktuelan i primenljiv, što je preduslov da reliazuju svoje zadatke i uloge na najbolji mogući način. Naši kvalifikovani instruktori pružaju osnovno znanje putem logičnih, detaljnih, korisnih treninga, putem on line učenja i na prikladnim lokacijama širom sveta.

Naša stručnost pokriva međunarodne i regionalne regulatorne zahteve, zahteve kupaca i  usklađenost sa zakonima, dobru proizvodnu praksu, sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom, prati napredak tehnologije i tržišta, potrebe za nabavkom i razvojem, strategiju ispitivanja i još mnogo toga. Kroz naše usluge stručnog usavršavanja AQRA TECHNIC d.o.o. pomaže našim klijentima i njihovom upravljanju lancem nabavke u ispunjavanju zahteva, poboljšanju poslovnih procesa i proizvoda i ispunjavanju zahteva.

Opcije naših obuka su:

 • Učenje na daljinu (e-Learning)
 • Najavljeni kursevi sa definisanim datumom sprovođenja, vremenom trajanja i lokacijama, uključujući i centralnu kancelariju AQRA TECHNIC d.o.o., pogodnu za realizaciju obuke.

Angažovanjem stručnjaka za obuku preduzeća AQRA TECHNIC d.o.o. i sprovođenjem obuka, obezbeđujete maksimalne uslove, koji osiguravaju da ključno osoblje za vaše poslovanje bude vrhunsko u svojoj profesiji.