AQRA TECHNIC d.o.o. uspešno sarađuje sa brojnim akreditovanim laboratorijama i ovlašćenim kompanijama, posebno specijalizovanim za ispitivanje u oblastima važnim za dobijanje relevantnih podataka za potvrdu kvaliteta materijala, proizvoda, procesa ili usluga.